A Beautiful Mind

        Een 7-stappen plan naar je eigen missie en een vervullend leven. 

Ongeacht de situatie waarin je zit.

Leer te luisteren naar je innerlijke stem. . . . 

de stem die continu door de afleidingen en blokkades in jouw hoofd heen probeert te komen om jou naar je levensdoel te leiden.

Wil jij je talenten en kwaliteiten inzetten om je eigen levensdroom waar te maken? Maar zit je vast en zie je niet goed hoe je dit kunt bereiken? Dan nodig ik je uit om kennis te maken met de krachtigste universele wetten die je hiervoor ter beschikking staan.

De grootste spirituele leiders uit de geschiedenis gebruikten deze wetten om hun missie te volbrengen. Anderen leiden hun leven zonder er ooit volledig zeggenschap over te krijgen.

In je privéleven en in je werk ontkom je er niet aan om het heft in eigen handen te nemen en je eigen pad te volgen, als je niet wilt worden geleefd. Voor welke uitdaging je ook staat, de universele wetten en jouw eigen geest bieden je altijd de helpende hand. Met wetenschappelijke precisie doen ze hun werk.

A Beautiful Mind is niet zomaar een programma. . . .

Het rekent voorgoed af met de talloze spirituele onzin die ons in het kader van persoonlijke groei op de mouw wordt gespeld. Zoals het blinde geloof in een Wet van Aantrekking (heus, er gebeurt heel iets anders), of het idee dat je positief moet leren denken (er is een veel betere en krachtiger manier). Je hoeft ook geen nieuwe overtuigingen in je geest te programmeren (het Hoger Zelf heeft maling aan iedere programmering).

A Beautiful Mind© gaat niet over boekenkennis. Want jouw leven komt niet uit een boekje. Het gaat over jouw kennis. From Within!

Het gaat evenmin over ervaringen van succesvolle mensen. Ook niet over succes in de ogen van de wereld. Het gaat over jouw definitie van succes. Zodat je de zin van jouw leven kunt ervaren. From Within!

A Beautiful Mind© gaat over in harmonie leven met de universele wetten, zodat je jouw persoonlijke missie leeft en je leven in het teken staat van groei.

Het gaat over jouw diepste verlangen om een betere leider te zijn in jouw leven of werk, een betere partner, ouder, vriend of vertrouwenspersoon.

Het gaat over Zelfvertrouwen, zodat jouw innerlijke TomTom en Google je kunnen begeleiden op je levensreis.

Het gaat over het leven van jouw eigenwaarde, omdat die niet alleen waarde heeft voor jouzelf maar ook voor anderen.

Het is een programma dat jouw leven voorgoed kan veranderen. 

Omdat het je wakker maakt!

 

Jouw investering voor deze tweedaagse: € 275,– inclusief btw

Waar sta je als je A Beautiful Mind hebt gevolgd?

 • Je hebt een totaal andere kijk op jezelf, waar de mensen en gebeurtenissen in jouw leven vandaan komen en hoe jij dat beïnvloedt.

 • Je inspireert jezelf, want je weet je verbonden met de stem van je innerlijke raadgever en geneesheer. Zodat je jouw verleden kunt helen en een nieuwe richting in kunt slaan die je van binnen wordt gewezen.

 • Je laat je niet langer meeslepen in egodoelen die wel leuk lijken, maar er niet toe doen. In plaats daarvan leef je de doelen van je Hoger zelf, wat je levensdoel in beeld brengt.

 • Je ontmaskert je blinde vlekken en de weerstanden tegen jouw eigen leven. Je ziet heel duidelijk dat veel van wat anderen jou hebben geleerd niet bijdraagt aan het leven dat jij wilt en waarom jij dat hebt toegestaan.

 • Je hebt je denken weer onder controle, omdat je weet dat je programmering uit het verleden slechts een herinnering is die je nooit meer activeert.

En wat nog meer?

 • Je bent een kracht waarmee rekening moet worden gehouden, omdat je voor jezelf staat, voortaan naar waarheid leeft en dat ook van anderen eist.

 • Voortaan durf je besluiten te nemen die jouw leven ondersteunen, ook al geeft dat niet meteen een gevoel van veiligheid of zekerheid.

 • Je kunt kansen als zodanig herkennen in plaats van ze langs je heen te laten gaan.

 • De constante verwarring tussen wat een oorzaak is en wat een gevolg is ten einde, waardoor je problemen bij de wortel aanpakt en een nieuwe werkelijkheid creëert die voor die tijd voor jou onbereikbaar was

 • Je kunt anderen uit hun onbewuste belemmerende verhaal trekken zodat ze – net als jij – mogelijkheden zien die gewoon voor je liggen.

 • En bovenal ervaar je een diepe rust. Omdat je weet: ik ben mijzelf en mijn leven de baas. De enige die mij wat kan vertellen ben ik zelf.

Dit programma maakt je niet vanzelf gelukkig, rijk of gezond.

Je zult het werk daarvoor zelf moeten doen. Maar dit programma herinnert je er wel aan wie je bent en hoe je het beste met het gereedschap voor jouw leven om kunt gaan, zodat je Zelf-standig wordt en jouw roeping kan, durft en gaat leven.

A Beautiful Mind© is niet voor jou als je

−⁄− Bang bent voor een grotere realiteit dan je gewend bent

−⁄− Geen verantwoordelijkheid wilt nemen, maar liever in jouw slachtofferrol blijft hangen

−⁄− “Leugentjes om bestwil” accepteert om in jouw comfortzone te blijven zitten (die overigens heel oncomfortabel is).

Dit programma is voor de dapperen van hart. Er is geen andere weg dan de waarheid over hoe het leven werkt onder ogen te komen. “The truth will set you free.” But first it will piss you off.

Maar dit is het goede nieuws:

A Beautiful Mind© is geknipt voor jou als je

 • het zat bent aan je eigen of andermans lijntje gehouden te worden

 •  de waarheid over jezelf en jouw leven onder ogen wilt zien

 •  jezelf wilt bevrijden van het harnas van andermans overtuigingen in jouw eigen geest en je niets meer wilt aantrekken van wat anderen over jou denken of zeggen

 •  bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er in jouw leven gebeurt en is gebeurd

 •  JOUW levensdroom wilt waarmaken, JOUW waarheid wilt leven. In plaats van als een mak schaap mee te lopen met de kudde, intussen jezelf wijsmakend dat je gelukkig bent

 •  daarbij wilt beschikken over gereedschap dat je in iedere situatie in je leven kunt toepassen

 •  wilt blijven groeien als mens en met een diepe voldoening wilt kunnen terugkijken op een vervullend leven

Dit beloof ik je:

Twee dagen die de deuren openen naar de grootsheid die jij BENT. En naar een leven dat jij regeert in plaats van dat de ander of de wereld jou de baas is. Met kennis en begrip van de universele wetten en hoe zij jou gaan ondersteunen in het leven van jouw missie.

Plus:

Op iedere module aangepaste methodes om je te verbinden met je innerlijke raadgever, zoekmachine en wegwijzer. Zodat je gaat leven op basis van jouw innerlijke stem in plaats van de manipulatie van de wereld te volgen.

Plus:

Je kunt de Life Tools© en de bijbehorende strategieën van het Hoger Zelf (From Within©) toepassen die voortkomen uit iedere universele wet en die jou helpen om onfeilbaar het leven te creëren dat jij van binnen wilt.

Plus:

De balans opmaken van jouw leven en een opdracht aan jezelf waaraan jij voorafgaand aan en tijdens de 2-daagse intensive werkt om de opgedane kennis direct toe te passen en jouw situatie HIER EN NU te veranderen. Het enige dat jij jezelf moet beloven is volkomen eerlijkheid naar jezelf.

Jouw investering: € 275,– inclusief btw

Ik geef je mijn absolute succesgarantie:

Ik weet waartoe jij in staat bent. Maar als jij na de eerste dag van mening bent dat dit programma jou geen inzicht geeft in de spelregels van het leven en hoe jij jouw situatie met deze spelregels kunt veranderen, krijg je het volledige inschrijfgeld terug.