jan 25, 2016
0 Comments
by Jan Kieft
7 Symptomen van een onbevredigend leven.

7 Symptomen van een onbevredigend leven.

In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen waar het leven zakelijk of privé te wensen overlaat. Een doorbraak lijkt ver weg. Dit zijn een paar veel voorkomende symptomen van middelmatigheid die zij benoemen:

  1. Ondanks alle inspanningen er niet in slagen de situatie te veranderen of de resultaten te verbeteren.
  2. Succes voornamelijk omschrijven in termen van uiterlijke vormen, zoals: geld, maatschappelijke status of materieel bezit in plaats van in de voldoening de eigen innerlijke doelen in het leven te realiseren.
  3. Niet lekker in hun vel zitten, een onbestemd gevoel van onbehagen hebben, maar gewoon doorgaan in de tredmolen van het dagelijks leven, “omdat er nu eenmaal brood op tafel moet komen”.
  4. Zich afvragen wie of wat ze werkelijk zijn en waar het de rest van het leven naartoe moet. “Is dit nou alles? Is dit wat ik van mijn leven heb gemaakt?” zijn vragen die opheldering vragen. Vaak gaat dit gepaard aan het gevoel op het verkeerde paard te hebben gewed.
  5. Wel voelen dat er wat moet veranderen, maar de stap niet durven zetten, omdat ze “weten wat ze nu hebben” en bang zijn iets te verliezen; geen beslissingen nemen of steeds op de beslissing terugkomen hoort ook in dit rijtje thuis.
  6. Opstandig worden en op zoek gaan, zonder precies te weten wat het is dat wordt gezocht. Gezocht wordt in allerlei vormen van afleiding in de buitenwereld.
  7. Wel degelijk beseffen dat achter dit alles een uitnodiging zit om dieper te kijken. Toch komt daarbij een “tot inkeer komen” – door tijd en ruimte te nemen voor zelfreflectie en -onderzoek, zodat van binnenuit licht kan schijnen op de eigen situatie – weinig voor.

In veel gevallen draait het om angst, twijfels en zorgen, die vanuit de egostructuur de overhand hebben in de benadering van het leven. Vaak ook betreft het een onbekendheid met de rijkdom van het eigen innerlijke wezen, dat schreeuwt om zich kenbaar te maken. Altijd is de neiging tot verdere groei in het leven de achterliggende reden dat dit soort symptomen van zich doen gelden. De meeste mensen negeren deze neiging en spelen op safe. Daarbij gaan ze zich rechtvaardigen door zich te vergelijken met anderen die hun doelen ook niet hebben nagejaagd. Velen komen dan in een crisis terecht. Een enkeling grijpt de kans met beide handen aan, hervindt zichzelf en creëert een rijk en zinvol leven. Dat zijn de echte helden op de levensreis.