nov 10, 2016
0 Comments
by Jan Kieft
De voorspelbaarheid van onvoorspelbaarheid.

De voorspelbaarheid van onvoorspelbaarheid.

De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen kwam echt niet als een verrassing. Hij was wetenschappelijk nauwkeurig te voorspellen. En dat is ook gebeurd.

Volgens de Wet van Ritme wordt iedere beweging gevolgd door een evenzo grote tegenbeweging. Net als bij de slingers van de klok. Een corrupt politiek systeem dat machthebbers bevoorrecht ontmoet automatisch een tegengestelde beweging die hiertegen in opstand komt. Het misbruiken van de media met als doel het publiek te bewegen voor de status quo te stemmen (zoals in Amerika op grote schaal is gebeurd) versterkt zo’n beweging alleen maar. Waar het establishment dacht hiermee zichzelf te kunnen redden heeft zij zich juist zelf de das omgedaan.

Volgens diezelfde Wet van Ritme vindt alles in het leven plaats volgens een vaststaande cyclus van 8,6 jaar en veelvouden hiervan. Op grond van dit wetenschappelijke gegeven berekende de Amerikaan Martin Armstrong ( www.armstrongeconomics.com ) al in 1984 tot op de dag nauwkeurig de gebeurtenis die wij “Brexit” noemen. Diezelfde principes leerden hem dat Donald Trump de winnaar van de verkiezingen zou zijn op grond van een record aantal uitgebrachte stemmen. (Waarbij hij aantekent dat hem dit nog niet noodzakelijk tot president maakt.) Evenzo nauwkeurig schildert hij de gebeurtenissen die de toekomst van Europa bepalen. Van onvoorspelbaarheid is dus in het geheel geen sprake. Hooguit zijn we onwetend over de spelregels van het leven.

Zijn wij dan “aan de goden overgeleverd”? Aan de Wet van Ritme is niet te ontkomen. Maar we kunnen wel de gebeurtenissen beïnvloeden die zich daarbinnen afspelen. Door het streven naar het eigen gelijk en haar vermeende tegenstellingen los te laten. Dat maakt ruimte voor het leven van innerlijke waarheid. In de diepere lagen van ons eigen bewustzijn toont de Wet van Eenheid alleen maar gemeenschappelijke grond voor gezamenlijke groei. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor leiderschap.

Meer weten over hoe je met wetenschappelijke, universele wetten jouw leven kunt regeren? Ga naar www.leadersfromwithin.com .