jan 25, 2016
0 Comments
by Jan Kieft
De kracht van verantwoordelijkheid.

De kracht van verantwoordelijkheid.

Bevalt jouw huidige situatie niet? Loop je vast? Zie je geen opties? Leiderschap betekent in de eerste plaats: onszelf meester zijn, zodat we onze droom daadwerkelijk kunnen leven. Die droom zit al in ons, we hoeven slechts verantwoordelijkheid te nemen om hem waar te maken. Om dat mogelijk te maken stelt het leven ons gratis gereedschap ter beschikking. In de vorm van universele, wetenschappelijke wetten.

Alles draait om groei.

Deze wetten werken met feilloze precisie. Wie hiermee in overeenstemming leeft, manifesteert zijn droom één op één in de fysieke werkelijkheid. De uitkomst is voorspelbaar en succes gegarandeerd. Ze naast je neerleggen geeft eveneens een voorspelbare uitkomst. Beide uitkomsten verschillen echter van elkaar als dag en nacht. Het mooie hiervan is, dat de realiteit ons altijd spiegelt hoe wij met onze scheppingskracht zijn omgegaan. Wie dat beseft, beseft ook het potentieel voor verandering.

Dat zou toch een reden moeten zijn om deze wetten serieus te nemen. Vooral omdat die werkelijkheid maar al te vaak niet blijkt overeen te komen met onze wensen. Hoe we deze situatie in ons voordeel kunnen ombuigen blijft voor de meesten van ons echter letterlijk in nevelen gehuld.

De universele wet van Eenheid stelt dat er geen scheiding is tussen de scheppende geest en haar fysieke verschijningsvormen. Jij bent jouw eigen bron en tevens ben jij de bron van jouw eigen scheppingen. Jij staat dus achter alles wat er in jouw leven gebeurt. Ook al kun je dat niet zien.

Dat wil het ego nu net niet weten. In onze jeugd heeft het zijn eigen gereedschapkist ontwikkeld. Die wordt te pas en te onpas gebruikt. De schuld van onze onmacht wordt op de buitenwereld afgewenteld. Weg verantwoordelijkheid. Dit ego is in feite een weerstand in onszelf tegen onze eigen scheppingskracht. Het is de grootste weerstand die we in ons leven moeten overwinnen.

Leiderschap en succes zouden hand in hand moeten gaan.

Onze vrijheid om te scheppen wat wij willen moet dus verdiend worden. Daarvoor is vrijheid van emoties en denken een voorwaarde. Want ieders fysieke realiteit wordt van binnenuit gecreëerd en niet door de buitenwereld. Als we eens zouden beseffen dat we onze eigen oorzaak zijn en de oorzaak van alles wat er in het leven gebeurt. Dan hebben we zeggenschap over de realiteit die we willen creëren. Dan hebben we vrijheid om te kiezen hoe ons leven er uit moet zien.

Onze keuzes zijn in dat geval niet per sé rationeel of logisch, maar in lijn met de stroom die ons van binnenuit beweegt. We ervaren dan dat we door het universum worden gesteund in ons streven. Dat is de kracht van verantwoordelijkheid. Zo eenvoudig is het. Het is één van de basisprincipes van de schepping. Naar eigen inzicht onze wereld creëren is een ingeboren recht van dat fantastische wezen dat wij zijn. We hoeven het heft slechts in handen te nemen.