Home

Je levensdoel op een
presenteerblaadje

Word wakker en leef je missie in plaats van zelfbedachte doelen na te streven of doelen die anderen je voorhouden. Je bent als origineel geboren, je wilt toch niet als een kopie sterven? Jouw leven is zoveel meer waard dan je geleerd is te geloven!

De DNA code van
een gelukkig leven

Ontdek het principe dat het hele bestaan beheerst en waarmee ook jij je leven kunt regeren. Het navolgen leidt zonder omwegen naar je levensdoel en naar volkomen zelfbeschikking. Het naast je neerleggen geeft spijt.

Programma's
die transformeren

Onze programma’s helpen je jezelf beter te begrijpen en te groeien als mens. Door blinde vlekken te doorbreken en gangbare visies ter discussie te stellen. En door een wereld vol mogelijkheden bloot te leggen die hier en nu voor je beschikbaar is, als jij bereid bent je geest ervoor open te stellen. Nooit eerder ontdekte je zoveel zelfbewustzijn en creativiteit.

Levenslessen
van je ware Zelf

In deze autobiografie ontdek je hoe onze geest en heel ons leven zijn gehacked. En hoe je jouw ware zelf en haar eigen regels voor succes bloot legt. Hoe zou jouw leven zijn als je zou geloven in je eigen levensdoel? 

Lezingen
die inspireren

Hoe wil jij later op je leven terugkijken? Heb je gedaan waarvoor je gekomen was of heb je spijt omdat je de wensen van anderen hebt gevolgd? Kom naar een lezing van Jan en ontdek het verschil – een winst die zich meteen uitbetaalt.

People, Presence,
Purpose

Op een dag, zittend op het toilet, hoorde ik een toon in mijn hoofd: zoemmm en weg was ik. Om te ontwaken in een andere dimensie, aan de bron van de schepping. Ik zag hoe de wereld, ik, mijn hele leven uit mijn eigen geest voortkomen. Toen wist ik: succes of falen, ziekte of gezondheid, oorlog of vrede, Ik Ben mijn eigen oorzaak. Nooit meer zou mijn leven hetzelfde zijn.

Video

Gangmaker op het verkeerde feest?

Is je droom niet uitgekomen? Heb je het gevoel de verkeerde doelen te hebben nagestreefd? Ben je het zat aan het lijntje gehouden te worden? Ontdek hoe kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben. En jou je leven lang doen geloven dat je op de goede weg zit.